БФТ възстанови състезателните права на "Малките Батковци"

7.2.2024

Въз основа на изтичащо наказание за спиране на състезателни права на отбор "Малките Батковци" и постъпила молба за допускането до участие във футболните турнири от кмета на с. Буковлък, г-н Георги Божинов, ръководството на БФТ и Дисциплинарната комисия взе следното решение:

"Възстановява състезателни права и допуска до участие отбора на "Малките Батковци" във футболните турнири на БФТ.

При последвало нарушаване на дисциплинарния правилник, което следва да бъде тълкувано като рецидив, отбора ще бъде изключен от участие във футболните турнири, организирани от БФТ, като ще бъдат спрени състезателните права на състезателите завинаги."

Димитър Николов

Президент

БФТ

Александър Цветков

Председател

ДК към БФТ

Молба за допускане до участие на отбор - "Малките Батковци" от г-н Георги Божинов, кмет на с. Буковлък
Отговор на молбата за допускане до участие на отбор - "Малките Бтковци" от ръководството на БФТ и ДК.

Hands icon

Партньори

Hanzel and Gretel